Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 30/5/2018 τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης, όπου η ομάδα της Βιβλιοθήκης μας παρουσίασε τη συλλογή των βιβλίων και περιοδικών που υπάρχει, το λογισμικό ανοικτού κώδικα ΚΟΗΑ με το οποίο οργανώθηκε και εμφανίζεται στο διαδίκτυο o κατάλογος της Βιβλιοθήκης στην διεύθυνση ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.

Το έργο της ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης της Βιβλιοθήκης συνίσταται στην καταλογογράφηση και ευρετηρίαση των βιβλίων σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Το πρόγραμμα του καταλόγου των βιβλίων, εντύπων, κ.ά., έχει δίγλωσσο προφίλ (αγγλικά και ελληνικά) και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Έχει γίνει καταλογογράφηση 1200 βιβλίων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί με βάση το ταξινομικό σύστημα Dewey και καλύπτουν τα ράφια από τις βιβλιοθήκες που βρίσκονται στο χώρο της Λέσχης.

Από σήμερα λοιπόν μπορούν τα μέλη της Λέσχης να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη και να δανειστούν τα βιβλία που υπάρχουν στον κατάλογο. Μπορούν να στείλουν εκτός από τα αιτήματα δανεισμού τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης μας biblioelns@gmail.com.

Ακόμα, καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης να δωρίσουν βιβλία, που έχουν διαβάσει και αξίζουν να διαβαστούν και από άλλους.