Χορός και αλληλεγγύη

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η έννοια της αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια της εργατικής τάξης. Η αλληλεγγύη για τον σκεπτόμενο άνθρωπο δεν είναι απλώς θέμα αλτρουισμού, αλλά άρνηση να δεχτεί… read more →