Συμβουλευτική γονέων

Μετά την πρώτη συνάντηση για την σχολή Γονέων στην Εργατική Λέσχη που έγινε στις 21/11/2018 και την περιγραφή του περιεχομένου των συνεδριάσεων καθορίστηκε ότι οι συναντήσεις θα γίνονται δύο φορές το μήνα.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Δευτέρα 17/12/2018 στις 6.30μμ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Συνεννόηση με την υπεύθυνη στο:

(Δήμητρα 6995900799).