Μαθήματα μουσικής

Αρχίσουν το Σάββατο 6.30 μαθήματα θεωρίας και πράξης μουσικής:

6.30-7.30  Ελληνική παραδοσιακή μουσική

7.30-8.30  Ευρωπαϊκή μουσική

Πληροφορίες: Στέλιος Μαρίνης 6936827732