ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΛΑΥΡΙΟΥ