Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας

Με ικανοποιητική συμμετοχή συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας από τον  Σεΐτ, ενώ ξεκίνησε και νέο τμήμα. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα 7-8 των αρχάριων, 8-9 των προχωρημένων.