Η εκδήλωση για το βιβλίο του Γ. Ρούση

Δείτε τα βίντεο της εκδήλωσης